An toàn truyền máu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ năm 1999 đến năm 2003

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 497

Trang: 136-139

Từ 1/1/1999-31/12/2003, BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã thu gom máu: Từ nguồn người hiến máu tình nguyện (HMTN) (HM người nhà, HMTN, truyền máu hoàn hồi), HM chuyên nghiệp. Các xét nghiệm sàng lọc máu: HBV, HCV, HIV, giang mai, sốt rét…cho tất cả những người HM hoặc những đơn vị máu thu được từ người HM. Thu thập trong 5 năm: Khoảng trên 11 000-12 000 lượt người HM; Khoảng trên 11 000-12 000 mẫu máu của người HM; Tổng số máu thu gom khoảng 2 500 lít. Công tác vận động HMTN đạt kết quả cao. Đã có sự thay đổi rõ rệt về nhận thức của cộng đồng về HMTN. Có sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp của các cấp lãnh đạo trong phong trào HMTN. Công tác thu gom máu của BV đạt 372 lít năm 1999 tăng lên 676 lít năm 2003 (tăng 81,6%); Đáp ứng được phần lớn nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị, cung cấp cho tuyến trước. Tỷ lệ người HMTN vượt chỉ tiêu đề ra: tăng từ 62,44% năm 1999 lên 88,10% năm 2003. Sử dụng máu và thành phẩm máu trong 5 năm kém hiệu quả: chủ yếu là sử dụng máu toàn phần, chiếm tỷ lệ 84,4%, chế phẩm máu chỉ chiếm có 15,6%.
Liên kết