Analysis, hạt nhân của EPI 6.04 (phần 1)

195 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Đình Phương 

Năm: 1997

Số: 5

Trang: 41-46

Từ khóa: analysis EPI 6.04

Nắm vững những nguyên tắc cơ bản của thống kê, chúng ta mới có thể sử dụng ANALYSIS như một công cụ thực sự nhanh chóng và hữu hiệu. Giới thiệu về cấu trúc và giao diện; khái quát bộ lệnh của analysis (bộ lệnh analysis chia làm 5 nhóm chính gồm các lệnh tổng quát, các lệnh về dàn trang, các lệnh thao tác trên biến, các lệnh về đồ thị, các lệnh về xem file và nhập liệu, một số lệnh DOS cơ bản); các lệnh về thao tác biến (bước đầu tiên là khai phá file dữ liệu, tính chỉnh những gì đã có, thực hiện một số phép tính đơn giản DEFINE và LET, các toán tử thường sử dụng).
Liên kết