Ảnh hưởng của 2-3-7-8 TCD, 20-MC và 2-4-5 -T trên động vật và thử nghiệm về sự bảo vệ

144 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 4

Trang: 7-8

Sử dụng Dioxin và những hợp chất nhiều vòng nhân thơm khác trong công nghiệp, nông nghiệp và cả trong chiến tranh đang gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Có sự biến đổi hàm lượng malondialdehyt ở gan chuột nhắt sau nhiễm độc 4 ngày. Có sự biến đổi một số thông số sinh hóa của gan thỏ sau nhiễm độc 5 ngày. Hình ảnh vi thể gan chuột nhiễm Dioxin: gan xung huyết mạnh, nhiều hồng cầu thoát mạch ra nhu mô gan, nhiều tế bào có hiện tượng đông vón lổn nhổn, nhiều tế bào gan mất nhân vỡ mảng nhân và hoại tử, nhiều tế bào thoái hóa hốc, rải rác có các tế bào bị viêm. Hình ảnh vi thể gan chuột nhiễm Dioxin tác dụng bảo vệ của cystin: có xung huyết nhẹ, có hiện tượng thoát quản bạch cầu, bào tương mịn không đông vón, nhân tròn đều màng nhân không bị vỡ, lẻ tẻ có tế bào thoái hoá, tế bào gan bình thường không dị dạng.
Liên kết