Ảnh hưởng của artemisinin, artesunat đối với sự nhiễm khuẩn nội soi ở chuột nhắt trắng sau chiếu xạ

214 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 6

Trang: 31-33

Liên kết