Ảnh hưởng của các liều bán trường diễn của Sodium Artesunat trên hoạt độ các Transaminase, Cholinesterase và Alkaliphosphat huyết thanh chuột nhắt trắng

141 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 17-19

Mục đích: giới thiệu ảnh hưởng của sodium aftesunat trên hoạt độ huyết thanh của các transaminase (GOT và GPT), cholinesterase (CHE) và alkali phosphat (ALP) khi dùng nhắc lại thuốc và thời gian nghỉ cần thiết giữa 2 đợt điều trị mà không gây tổn thương ở gan. Chất liệu: sodium artesunat kết tinh do Công ty Dược phẩm Trung Ương I sản xuất. Súc vật: chuột nhắt trắng trọng lượng 20+/-2g. Phương pháp: chuột nhắt trắng được uống sodium artesunat với liều 4mg/kg thể trọng hàng ngày vào 8h30 đến 9h, mỗi đợt uống 5 ngày liền. Kết quả: Sodium artesunat uống với liều 4mg/kg/ngày, 5 ngày một đợt, 2 đợt cách nhau 3 ngày, 7 ngày và 10 ngày: không gây ảnh hưởng tới hoạt độ transaminase, cholinesterase và alkaline phosphatase huyết thanh chuột nhắt trắng. Cũng với liều như trên, khi chuột uống 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 7 ngày, sodium artesunat đã làm tăng hoạt độ của GPT huyết thanh và alkaline phosphatase huyết thanh chuột nhắt trắng có xu hướng tăng.
Liên kết