Ảnh hưởng của các phần chiết giàu flavonoid của hoa kim ngân (Lonicerajaponica Thum.) lên hoạt động của peroxidase trong máu người và sự peroxy hoá lipid của màng tế bào

181 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 1

Trang: 18-22

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phần chiết giàu flavonoid của hoa kim ngân (Lonicerajaponica Thum.) lên hoạt động của peroxidase trong máu người và sự peroxy hoá lipid của màng tế bào. Kết quả: các phần chiết giàu flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa mạnh qua tác dụng làm tăng độ hoạt động của peroxidase trong máu người. Tác dụng này phụ thuộc vào nồng độ và có tính chọn lọc đối với từng nhóm máu người. Các phần chiết này cũng có cơ chế chống oxy hóa mạnh với sự có mặt của các thành phần phenolic có cấu trúc thích hợp cho các tính chất quét gốc tự do và chống oxy hóa như acid caffeic, acid chlorogenic, methyl chlorogenat, tricin, apigenin, acacetin, quercetin, 3’-O-methyl ether của quercetin, chrysin 7-O-β-glucozyd.
Liên kết