Ảnh hưởng của các phụ liệu đến phương pháp chế biến cổ truyền vị thuốc bán hạ nam

147 August 31, 2017 1

Tác giả: Phùng Hoà Bình 

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1992

Số: 233

Trang: tr.:13-16

Bán hạ nam là thân rễ đã chế biến của cây củ chóc Typhonium trilobatum (L.) Schott họ Ráy Araceae. Bán hạ nam được dùng thay bán hạ bắc. Khi dùng làm thuốc phải chế biến để làm hết ngứa, giảm độc và tăng tác dụng chữa bệnh. Nghiên cứu đã thu thập được 68 phương pháp chế biến bán hạ khác nhau. Qua phân tích thấy các phụ liệu thường thuộc nhóm hóa đàm chỉ ho hoặc giảm ngứa. Nhiệt độ càng cao vị ngứa càng giảm nhanh. Phương pháp chế biến theo chuyên luận bán hạ nam và bán hạ kính cho thành phẩm không ngứa.
Liên kết