Ảnh hưởng của các polymer hdroxypropylmethylcellulose, polyvinyl alcol, polyvinylpyrrolidon tới sự hấp thu indomethacin qua giác mạc thỏ

230 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 12-19

Liên kết