Ảnh hưởng của các prostaglandin và vai trò của các thuốc chống viêm không steroid

194 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Nhân Thắng 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 14

Trang: 60-62

Liên kết