ảnh hưởng của các tiền chất acid nucleic và các chất ức chế tổng hợp protein trên quá trình tăng nhậy cảm do cắt thần kinh

469 August 23, 2017 0

Tác giả: Lê Viết Khoa 

Chuyên ngành: Sinh lý bệnh học

Năm: 1974

Số trang: 89 Tr.

Liên kết