Ảnh hưởng của chế độ ăn giầu kali, thấp natri điều trị bệnh tăng huyết áp

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1990

Số: 4

Trang: 15-18

Sử dụng chế độ ăn giầu kali, thấp natri, năng lượng 1900 calo trong 4 tuần trên 16 BN tăng huyết áp (HA) giai đoạn I và 14 BN tăng HA giai đoạn II, nam 16 và nữ 14, tuổi 39–74. Kết quả: HA tối đa và HA tối thiểu đều giảm rõ rệt có ý nghĩa thống kê; cholesterol toàn phần trong máu sau 4 tuần trở về bình thường từ 241 mg/dl trở về 200mg/dl, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; điện giải đồ có Na(+) và K(+) vẫn giữ ở giới hạn bình thường; ure máu và creatinin máu vẫn giữ ở giới hạn bình thường. Chế độ ăn được người bệnh chấp nhận thoải mái, 10 BN táo bón đỡ.
Liên kết