Ảnh hưởng của điện châm đến một số chỉ số hóa sinh, huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn I và II (thể can hoả vượng)

189 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 5 PB

Trang: 36-42


Liên kết