ảnh hưởng của điện châm lên độ dẫn điện của một số huyệt dùng trong điều trị di chứng liệt do TBMMN

147 August 31, 2017 1

Năm: 1995

Số: 17

Trang: 17-18

33 bn liệt ở giai đoạn di chứng do tai biến mạch máu não, tuổi trung bình 40, 23 nam và 10 nữ tại Viện châm cứu. Kết quả: lượng thông điện tại huyệt tăng sau 30 phút điện châm: 108,84 +/- 2,49%; sau 30 đến 50 lần điều trị điện trên huyệt lượng thông điện tại huyệt giảm 77,85 +/- 6,47%; lượng thông điện còn cao hơn bên lành 109,28 +/- 3,78%.
Liên kết