Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh lên thành phần hóa học của tinh dầu bạc hà

220 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1990

Trang: 25-31

Cây thí nghiệm chia làm 3 nhóm: nhóm bạc hà (BH) cho tinh dầu menthol, nhóm BH cho tinh dầu linalool, nhóm BH cho tinh dầu cacvon. Trồng thí nghiệm tại hai điểm rất xa nhau về địa lý và khí hậu trong nhiều năm. Kết quả: điều kiện sinh thái tác động rất lớn đến thành phần hóa học tinh dầu BH; mức độ ảnh hưởng của điều kiện sinh thái phụ thuộc vào bản chất di truyền của cây; khi di thực, cây hoang dại bảo tồn được đặc tính của cây, những cây lai và những giống mới tạo ra bắng các phương pháp khác nhau dễ dao động dưới tác dụng của điều kiện sinh thái .
Liên kết