ảnh hưởng của hoá chất trừ sâu đối với người tiếp xúc tại các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa và Thừa Thiên -Huế

150 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 2

Trang: 54-61

Sự quản lý hoá chất trừ sâu (HCTS) ở các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Khánh Hòa và Thừa Thiên -Huế chưa chặt chẽ. Nông dân cất giữ HCTS tại nhà chiếm 90,8%. Các triệu chứng về dấu hiệu nhiễm độc HCTS của những người tiếp xúc chiếm tỷ lệ cao. Từ năm 1993 đến năm 1996 có 4899 người bị ngộ độc HCTS, có 286 người chết. Trong đó nhiễm độc do tự tử chiếm 98%, do tai nạn lao động và ăn uống chiếm 2%.
Liên kết