Ảnh hưởng của hóa chất trừ sâu lên sức khỏe người sản xuất và bảo quản

139 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 10-14

Nghiên cứu 3 cơ sở sản xuất hóa chất trừ sâu (HCTS), khám 134 cán bộ công nhân viên, xét nghiệm máu cho 78 người, đo hoạt tính men cho cholinesteraza cho 122 người (nam chiếm 76,12%, nữ 23,88%). Kết quả: tình trạng nhiễm độc HCTS đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động gây hội chứng suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu...và hàng năm xảy ra 12,69% những trường hợp nhiễm độc cấp tính. Tỷ lệ nhiễm độc nhóm anti-cholinesteraza nghề nghiệp chiếm 11,43% ở mức độ thấp và trung bình. Tình trạng thấm nhiễm độc nhóm anti-cholinesteraza nghề nghiệp mãn tính chiếm 3,61% ở mức độ nhẹ.
Liên kết