Ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe trẻ em

153 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Công Khanh 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 5-9

Phơi nhiễm với hút thuốc thụ động (HTTĐ), hay môi trường khói thuốc lá, gây nhiều tác hại đối với trẻ em. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với trên 1 tỉ người lớn hút thuốc, có khoảng 700 triệu trẻ em, tương đương với gần 1/2 số trẻ em trên thế giới bị phơi nhiễm với HTTĐ, do đó, vấn đề HTTĐ trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Liên kết