Ảnh hưởng của levamisol đối với miễn dịch tế bào trên những bệnh nhân viêm gan B mạn tính hoạt động HBsAg (+)

224 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 19-21

Nghiên cứu ảnh hưởng của levamisol đối với miễn dịch tế bào trên BN viêm gan B (VGB) mạn tính họat động HBsAg. Kết quả: trên người khỏe mạnh bình thường levamisol không làm tăng số lượng lympho T ở in vitro; ở nhóm BN VGB mãn chưa điều trị levamisol số lượng lympho T rất thấp, song ủ với levamisol số lượng tế bào tăng lên rõ rệt; BCG không có tác dụng làm tăng lympho T trên người khỏe mạnh, trên BN VGB mạn tính có tăng nhưng không có ý nghĩa; BN VGM hoạt động điều trị levamisol thấy T lympho và T lympho hoạt động tăng lên rõ rệt, phản ứng Mautoux từ âm tính thành dương tính ở 12/12 BN đồng thời ổn định chức phận gan ở cả 13 BN, HBsAg từ (+) trở thành (-) ở 4/13 BN.
Liên kết