ảnh hưởng của liệu pháp giảm mẫn cảm đặc hiệu đối với hoạt tính của các tế bào T-Lympho ức chế (T-supressor) ở bệnh nhân dị ứng Atopi

125 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Minh Thục 

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 37-41

Liên kết