ảnh hưởng của môi trường vi khí hậu nóng trong lao động đối với phi công và thợ kỹ thuật tại các sân bay

211 August 31, 2017 1

Tác giả: Lê Khắc Đức 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 72-78

NC một số phi công và thợ kỹ thuật tại các sân bay từ miền Trung trở vào nhận thấy: trong những ngày NC vào tháng 5-6/1996 gánh nhiệt của môi trường vi khí hậu nóngvới chỉ số tổng hợp Yaglow lên tới 32%, mức căng thẳng cơ chế điều hoà nhiệt của cơ thể, thể hiện trên sự tăng nhiệt độ cơ thể, tăng tần số mạch và bài tiết mồ hôi. Khả năng thích nghi với khí hậu nóng của phi công và thợ kỹ thuật qua rèn luyện đã giữ được trạng thái cân bằng nhiệt ở mức tiêu chuẩn.
Liên kết