Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn hô hấp trên tới viêm tai giữa ứ dịch

174 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 3

Trang: 5-7

Nghiên cứu 1168 trẻ từ 1-15 tuổi tại một số nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở tại phường Trung Tự, Kim Liên quận Ðống Ða Hà Nội. Tỷ lệ viêm tai giữa ứ dịch (VTGƯD) mãn tính là 8,9%. Nhóm trẻ có VA tỷ lệ mắc VTGƯD cao hơn nhóm trẻ không bị VA (13,74% so với 8,01%). Nhóm trẻ viêm amidal có tỷ lệ mắc VTGƯD cao hơn nhóm trẻ không bị viêm amidal (15,69% so với 8,26%).
Liên kết