Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với hiệu giá vacxin phòng bại liệt uống sản xuất tại Việt Nam

164 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 22-25

Vật liệu: vacxin tam liên sản xuất tại Việt Nam năm 1995 có thêm MgCL2, vacxin Pasteur Merieux loạt J 6017 của Pháp, dụng cụ và hóa chất cho kỹ thuật trung hòa vi lượng. Để vacxin bại liệt ở 2 nhiệt độ khác nhau thấy vacxin đều chịu tác động của nhiệt độ mặc dù trong vacxin có chất bảo quản MgCL2. Nhiệt độ càng cao thì hiệu giá virut giảm càng nhanh. Ở 37oC vacxin chỉ giữ được 4 ngày, ở 21 đến 23oC vacxin giữ được 16 ngày. Vacxin bại liệt của Việt Nam sản xuất để ở 2 nhiệt độ khác nhau có hiệu giá tương đương với vacxin Merieux của Pháp.
Liên kết