ảnh hưởng của nồng độ acid boric đến sinh trưởng hàm lượng đường steviozid của cây cỏ ngọt trồng trên đất trung du Việt Bắc

120 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tý 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 5-6

Nguyên liệu: giống cỏ ngọt từ vườn thí nghiệm khoa sinh Đại học Sư phạm Việt Bắc. Hoá chất: a.boric 0,001%; 0,005%; 0,025%; 0,125%. Đất trồng có PH=4,9; mùn 1,78, đạm 0,07 và lân 0,04. Kết quả: nồng độ thích hợp 0,005%, phù hợp với sản xuất đại trà cây cỏ ngọt
Liên kết