Ảnh hưởng của quá trình glycosyl hóa trên các enzym chống ôxy hóa ở bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulin

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 4 PB.

Trang: 42-45

Liên kết