Ảnh hưởng của sữa bổ sung Synbiotic đến hệ vi khuẩn chí đường ruột của trẻ 6 - 12 tháng tuổi ở Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

237 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 11

Trang: 60-63

 
Liên kết