Ảnh hưởng của việc bổ sung kẽm Zn vào khẩu phần ăn tới khả năng tiêu hoá hấp thụ của trẻ suy dinh dưỡng protein năng lượng

297 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 16-23

Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của kẽm đối với khả năng tiêu hóa hấp thu của trẻ bị suy dinh dưỡng protein - năng lượng bằng cách bổ sung kẽm sulfat vào khẩu phần ăn hàng ngày. Kết quả cho thấy mức tiêu thụ thức ăn của trẻ tăng lên, hệ số hấp thu protit tăng, hoạt động phosphataza kiềm trong phân tăng, tốc độ tăng trọng tăng. Đối với trẻ Kwashiorkor, thời gian hết phù, hết mảng rối loạn sắc tố da và thời gian nằm viện đều giảm.
Liên kết