Ảnh hưởng của wofatox đến cấu trúc và khả năng hồi phục của gan chuột cống trắng

504 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Bình 

Năm: 1992

Số trang: 120 Tr.

Mục đích nghiên cứu: xác định biến đổi cấu trúc tế bào gan chuột nhiễm độc cấp và mãn tính với wofatox; khả năng phục hồi sau nhiễm độc, ảnh hưởng đến quá trình tái tạo gan sau cắt bỏ 2/3 gan. Đối tượng nghiên cứu: 200 chuột cống trắng đực trọng lượng ban đầu 130-160g, chia làm hai nhóm. Nhóm 1 NC ảnh hưởng của wofatox đến cấu trúc hình thái và khả năng tái tạo gan, gồm 140 chuột chia làm 1 lô chứng và 3 lô thí nghiệm song song; liều 10 mg/1Kg thể trọng uống một lần. Nhóm 2: NC ảnh hưởng của wofatox liều thấp 0,5mg/Kg, kéo dài đến cấu trúc hình thái và khả năng tái tạo của gan, gồm 60 chuột chia 3 lô. Nghiên cứu tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Tasken, phòng kính hiển vi điện tử Viện VSDTTƯ. Kết quả: wofatox liều 10 mg/Kg gây nhiễm độc cấp sớm, rầm rộ; liều 0,5/Kg nhiễm độc không rõ ràng. Các liều đều gây rối loạn tuần hoàn ở gan, gây thoái hoá nặng tế bào gan, làm hoại tử từng vùng nhu mô gan hướng từ ngoại vi vào trung tâm tiểu thùy. Wofatox không làm mất nhưng làm giảm khả năng tái tạo của gan chuột sau khi cắt bỏ 2/3 gan.

Liên kết