Ảnh hưởng của yếu tố kinh tế tới mức tiêu thụ thực phẩm của hộ gia đình

151 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2002

Số: 5

Trang: 21-23

Nghiên cứu 144 hộ gia đình có mức kinh tế khá, 256 hộ trung bình và 144 hộ nghèo. Lượng gạo trong khẩu phần tăng lên từ nghèo đến trung bình rồi có khuynh hướng giảm ở mức kinh tế khá. Mức tiêu thụ các thức ăn động vật, quả chín tăng rõ rệt theo mức kinh tế khá lên. Lượng rau tiêu thụ ở mức thấp và ít khác nhau ở các mức kinh tế. Năng lượng khẩu phần của các hộ gia đình ở các mức kinh tế đều thấp và chưa đạt nhu cầu khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng.
Liên kết