Áp dụng bảng điểm độ nặng tổn thương và bảng điểm độ nặng tổn thương mới trong đánh giá và tiên lượng bệnh nhân đa chấn thương

230 August 31, 2017 1

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 122-127

Liên kết