Áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu thành phần, cơ cấu loài của ký sinh trùng sốt rét và tính đa hình di truyền của Plasmodium Falciparum tại tỉnh Quảng Bình

300 August 31, 2017 2

Năm: 2006

Trang: 246-258

Liên kết