áp dụng điều trị gãy đầu dưới xương quay theo phương pháp kapandji

134 August 31, 2017 3

Tác giả: Nguyễn Trọng Tín 

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 159-161

Từ 4/1991 đến 12/1992 có 36 trường hợp gãy đầu dưới xương quay điều trị theo phương pháp Kapandji tại BV Chợ Rẫy. Thời gian theo dõi trung bình là 20 tuần. 33 trường hợp phục hồi cơ năng tốt. 2 trường hợp di lệch thứ phát. 1 trường hợp biến chứng chạm nhánh cảm giác thần kinh quay. Không có các biến chứng như nhiếm trùng, tổn thương gân...
Liên kết