áp dụng dụng kỹ thuật sắc ký bản mỏng phủ thạch để phát hiện và phân lập các chất có hoạt tính kháng khuẩn từ cây xà sàng Việt Nam

179 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2001

Số: 2+3

Trang: 91-93

Liên kết