Áp dụng hóa miễn dịch trị liệu sử dụng M.vaccae cho bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) tại Hà Tây và Hà Nội

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 16-20


Liên kết