áp dụng khung phân hạng mới của IUCN (1994) để đánh giá tình trạng bị đe doạ đối với các loài cây thuốc cần bảo tồn ở Việt Nam hiện nay

175 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Tập 

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2001

Số: 2+3

Trang: 42-45

Liên kết