Áp dụng kỹ thuật ADN đa dạng khuyếch đại ngẫu nhiên (RAPD) nghiên cứu Vibrio cholerae 01

154 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Bình Minh 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2003

Số: 5

Trang: 27-30

Bằng kỹ thuật ADN đa dạng khuyếch đại ngẫu nhiên (RAPD) để phân biệt sự khác nhau của 60 chủng Vibrio cholerae 01 E1 Tor phân lập (PL) từ bệnh nhân tả từ 1991 đến 2002 gồm 6 chủng PL ở TP Hồ Chí Minh, 43 chủng PL ở Nha Trang, 8 chủng PL ở Hà Nội và 3 chủng PL ở Tây Nguyên. Kỹ thuật RAPD sử dụng chuỗi đơn oligo ADN gồm 10 nucleotit được chọn ngẫu nhiên cho sự tổng hợp ADN đầu tiên, từ vị trí các đôi axit amin phù hợp. Kết quả tạo nên các băng sản phẩm ADN khuyếch đại đặc hiệu của các chủng. Dùng 2 mồi AP 42 và AP 46 để xác định gen của các chủng ở các vùng khác nhau. Kết quả RAPD cho thấy các chủng vi khuẩn này có chung một nguồn gốc. Có thể áp dụng kỹ thuật RAPD để giám sát sự lây truyền vi khuẩn ở người.
Liên kết