Áp dụng kỹ thuật dịch gắn men (ELISA) trong chẩn đoán lao màng não ở trẻ nhỏ

123 August 31, 2017 1

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 4-9

Liên kết