Áp dụng kỹ thuật elisa sandwich để định loại vius colti nhóm B (virus banna) ở Tây Nguyên

148 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2010

Số: 5(113)

Trang: 36-41

Liên kết