Áp dụng kỹ thuật Elisa-spot đánh giá đáp ứng miễn dịch trong thử nghiệm vaccin tả uống trên người tình nguyện

119 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 67-68

24 người tình nguyện được chia làm 3 nhóm, nhóm 1 gồm 10 người uống vaccin (VX) cộng với đệm bicarbonate, nhóm 2 gồm 9 người uống VX cộng với nước, nhóm 3 gồm 5 người uống đệm bicarbonate. Hiệu giá kháng thể kháng LPS của V.cholerae 01 lớp IgA ở ELISA-SPOT cao hơn hẳn ELISA huyết thanh trên cùng một thời điểm. Các tế bào lympho tiết kháng thể IgA tồn tại khoảng 5 tháng sau khi gây miễn dịch. Các tế bào tiết kháng thể IgM đã hoạt động khá nhanh ngay sau lần uống VX thứ nhất 7 ngày với hiệu giá trung bình cao hơn khoảng 8 lần so với hiệu giá trung bình trước khi uống VX. 100% người tham gia của 2 nhóm có đáp ứng kháng thể IgA tiết qua tế bào lympho máu ngoại vi.
Liên kết