Áp dụng kỹ thuật kháng thể huỳnh quang gián tiếp (IFA test) đánh giá dịch tễ sốt rét huyện Vân Canh

166 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 2

Trang: 42-46

Điều tra 3 điểm dân cư tại huyện Vân Canh, Qui Nhơn nhằm xác định mức độ lưu hành sốt rét, đánh giá đáp ứng miễn dịch với sốt rét trong cộng đồng, lượng giá tình hình và đưa ra kế hoạch phòng chống sốt rét thích hợp. Tỷ lệ ký sinh trùng (KST) (+) tại 3 điểm điều tra rất thấp (0,93%) nhưng tỉ lệ có kháng thể chống sốt rét (SR) theo phương pháp kháng thể huỳnh quang gián tiếp (IFA) tương đối cao (65%). Nói chung, các chỉ số bệnh nhân SR, bệnh nhân lách sưng do SR, KST SR quá thấp không phản ánh đúng mức độ lưu hành SR trong vùng. Do vậy, kỹ thuật IFA cho phép nhận định mức độ lưu hành SR tại Vân Canh trước đây khá cao. Tỷ lệ IFA (+) có liên quan thuận với nhóm tuổi và số lần mắc SR.
Liên kết