Áp dụng kỹ thuật MTT để đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào lách chuột chịu stress oxy hoá của các dịch chiết hà thủ ô, cúc hoa vàng

171 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 23-26

NC khả năng áp dụng kỹ thuật MTT để đánh giá tác dụng của một số dịch chiết từ dược liệu đến chức năng sống của tế bào lympho chịu stress oxy hóa. Nguyên liệu nghiên cứu là phần chiết từ ethyl acetat bay hơi hết dung môi, cắn hòa tan trong PBS, các dịch chiết đã được xác định là có hoạt tính chống oxy hóa từ hà thủ ô, cúc hoa vàng. Nghiên cứu thực hiện trên lách chuột nhắt trắng. Kết quả: số tế bào sống tỷ lệ với giá trị đo hấp thụ quang học của mẫu ở 570nm và giảm đi phụ thuộc vào nồng độ tăng dần của H2O2. Khi tăng nồng độ H2O2 từ 10 mũ (-6) M lên đến 10 mũ (-3)M, số tế bào sống giảm từ 99% xuống còn 40,57%.
Liên kết