Áp dụng kỹ thuật PCR trong việc xác định giới tính thai nhi qua nước ối

198 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 3-6

30 sản phụ tuổi từ 25 đến 35, lấy nước ối vỡ tự nhiên hay bấm ối tại Bệnh viện C và nhà hộ sinh Đống Đa Hà Nội, dùng phương pháp một mù. Sau khi lấy 1,5ml nước ối tách ADN và thực hiện phản ứng PCR thấy với đôi mồi đặc biệt AMELA và AMELB là đôi mồi giúp cho tổng hợp nên đoạn gen TDF nằm trên vùng Sry quyết định giới tính nam thuộc nhánh ngắn của nhiễm sắc thể Y. Do đó nếu thai nhi là nam thì sẽ có phẩm, còn thai nhi là nữ thì sẽ không có sản phẩm. Chính xác của kỹ thuật là 86,7% số trường hợp, còn lại 13,3% âm tính giả.
Liên kết