Áp dụng kỹ thuật PCR với mồi đặc hiệu nghiên cứu ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc sulfadoxin-pyrimethamin tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

217 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 21-26


Liên kết