Áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi, polymerase (PCS - polymerase chain reaction) để chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét P.falciparum

145 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 3

Trang: 19-24

Mục đích: áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi, polymerase (PCR) để chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét P.falciparum. Nguyên liệu: ký sinh trùng sốt rét P.falciparum nuôi cấy liên tục tại phòng thí nghiệm. Các mẫu thu lượm từ thực địa được xử lý. Phương pháp: thông thường phản ứng PCR được thực hiện từ 25-35 chu kỳ; trong kỹ thuật này, tác giả áp dụng 35 chu kỳ; mỗi chu kỳ gồm 3 giai đoạn. Đã đánh giá kết quả: hình ảnh điện di trên thạch của sản phẩm PCR từ các phân lập nuôi cấy dài ngày tại phòng thí nghiệm; PCR từ các mẫu thu lượm ở thực địa; hình ảnh điện di của sản phẩm PCR của một số bệnh nhân tại xã Khánh Hiệp. Kết luận: kỹ thuật PCR là một kỹ thuật có độ nhạy cao và đặc hiệu đối với P.falciparum. Với kỹ thuật PCR có thể xét nghiệm đồng thời được một số lượng lớn mẫu máu, từ 54-100 mẫu tùy theo loại máy điều nhiệt được sử dụng.
Liên kết