Áp dụng lý thuyết qui hoạch thí nghiệm tìm điều kiện tối ưu để nâng cao hiệu quả của chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu

96 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 21-23

Giới thiệu nội dung cơ bản của lý thuyết qui hoạch thí nghiệm (thuật toán này chỉ áp dụng cho các mặt phản ứng đơn cực trị). Hơn 15 năm qua lý thuyết này đã được áp dụng vào công tác nghiên cứu như các đề tài chiết alcaloid toàn phần từ cà độc dược, chiết cineol từ tinh dầu tràm, chiết engenol từ tinh dầu hương nhu, quy hoạch thực nghiệm tìm điều kiện tối ưu chiết xuất solasodin từ quả cây cà trái vàng (Solanium xanthocarpum Schrad et Wendl). Việc áp dụng lý thuyết quy hoạch tìm điều kiện tối ưu vào chiết xuất hoạt chất từ dược liệu mang lại kết quả tốt đẹp, kinh tế, khoa học và hiện đại.
Liên kết