Áp dụng mô hình chuột nhắt để xác định công hiệu của giải độc tố GĐT - bạch hầu trong vacxin DPT

221 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 50-53

Mục đích: Áp dụng mô hình chuột nhắt để xác định công hiệu của giải độc tố GĐT-bạch hầu trong vacxin DPT. Vật liệu: chuột, độc tố bạch hầu chuẩn RIVM, kháng độc tố bạch hầu chuẩn RIVM, vacxin bạch hầu chuẩn, môi trường nuôi tế bào đầy đủ, chai nuôi tế bào, phiến nuôi tế bào đáy bằng, pipet nhiều hàng, bơm kim tiêm, dụng cụ lấy máu. Phương pháp: Xác định công hiệu bạch hầu trên chuột lang thường qui của WHO. Dùng mô hinh chuột nhắt để xác định công hiệu văcxin bạch hầu. Kết quả: Với mô hình chuột nhắt tương tự như kết quả thu được trên chuột lang. Phương pháp này có thể đáp ứng kịp thời việc kiểm định và góp phần giảm giá thành của vacxin.
Liên kết