Áp dụng một kỹ thuật chẩn đoán sốt rét mới, Para Sight -F tại thực địa

236 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 34-38

Trình bày nội dung kỹ thuật, kết quả áp dụng kỹ thuật chẩn đoán sốt rét mới, para sight-F tại thực địa miền Bắc. Qua tiến hành và đọc kết quả do kỹ thuật viên cao cấp thực hiện, với lam máu, mỗi lam được kiểm tra 100 vi trường. Tổng số có 93 bệnh nhân được kiểm tra bằng Para Sight-F, 28 trường hợp dương tính, 65 âm tính. Tất cả 39 trường hợp có thể Trophozoite của P.falciparum đều dương tính với Para Sight-F, số Trophozoite trung bình của các ca P.falciparum là 6.457/µl máu. Ưu điểm của kỹ thuật này là cho kết quả nhanh, chỉ sau 11 phút. Kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi kỹ thuật cũng như thiết bị phức tạp. Hạn chế: không chẩn đoán được ký sinh trùng khác, chỉ đặc hiệu với P.falciparum, không biết số lượng ký sinh trùng cụ thể trong máu.
Liên kết