Ap dụng nghiệm pháp miễn dịch Enzim phát hiện IGM kháng virut viêm não Nhật Bản ( VNNB ) trong chẩn đoán huyết thanh học

168 April 11, 2017 0

Năm: 1992

Số: 2

Trang: 26-30

Liên kết