Áp dụng phương pháp ASTRA đánh giá thực trạng mắt hột hoạt tính ở học sinh tiểu học

220 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 161-167

Nghiên cứu thực hiện tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc từ 2 - 8 năm 2004 về việc áp dụng phương pháp Astra đánh giá thực trạng mắt hột hoạt tính ở học sinh tiểu học cho thấy: Điều tra đã xác định được 3 xã có tỷ lệ học sinh mắc MHHT cao cần ưu tiên can thiệp là xã Bá Hiến, Đạo Đức, Quất Lưu. Tỷ lệ hiện mắc MHHT ở học sinh toàn huyện là 8,2% ( 95% CI - 9,9%); trong đó 100% số mắc bệnh ở thể TF, 10,2% số mắc kết hợp với thể TI. Tỷ lệ mắc cao nhất ở nhóm học sinh 7 tuổi ( 9,4%) và thấp nhất ở nhóm 11 tuổi (7,1%). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mắc MHHT gồm: Sử dụng nước rửa mặt không sạch, dùng chung khăn rửa mặt, để mặt trẻ bẩn, sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh, mật độ ruồi trong nhà nhiều, thu nhập hộ gia đình ở mức thấp.
Liên kết