Áp dụng phương pháp di truyền phân tử để xác định tính kháng nguyên của các chủng virut Polio phân lập trong các năm 2001 - 2004

154 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1 PB.

Trang: 203-207


Liên kết