Áp dụng phương pháp Pulssed field gel electrophoresis (PFGE) trong nghiên cứu định loại dựa trên phân tử các chủng Haemophilus influenzae gây bệnh

217 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 23-27

Nghiên cứu so sánh các chủng H.influenzae týp b (Hib) gây bệnh viêm màng não mủ ở trẻ nhỏ với các chủng H.influenzae gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính ở mức độ phân tử. Phân tích kiểu ADN bằng phương pháp pulsed field gel electrophoresis (PFGE) sử dụng enzym giới hạn Smal trên 44 chủng Hib phân lập từ dịch não tủy, 37 chủng H.influenzae phân lập từ mũi-họng bệnh nhi viêm đường hô hấp cấp tính. Kết quả: nhóm 44 chủng Hib phân bố chủ yếu vào 4 kiểu gen, trong khi nhóm 37 chủng phân bố vào 22 kiểu và tỷ lệ không có vỏ là 81%. Các chủng Hib gây viêm màng não mủ ít có biến động ở gen hơn các chủng cùng loài không vỏ gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Phương pháp PFGE là một công cụ hữu ích trong nghiên cứu điều tra dịch tễ học.
Liên kết